Home / HİZMETLERİMİZ / DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK

İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağında kurumların da iç ve dış paydaşlarıyla karşılıklı iletişim kuracakları etkinliklere ve organizasyonlara ihtiyaç duymaları kaçınılmaz hale gelmiştir. İletişim alanındaki yenilikler doğrultusunda, müşterilerimizin kurumsal itibarını geliştirmek, rekabet gücünü ve farkındalığını artırmak amacıyla medya ve sosyal medya ilişkileri yönetimi, iletişim danışmanlığını yapıyoruz.
BÇ Grup olarak etkinliklerinizi fikir aşamasından ele alıp, sonucunun takibine kadar tüm süreçleri içeren bir danışmanlık sistematiğiyle yönetmekteyiz.”

 

Top
WordPress Video Lightbox Plugin